All posts by admin

ŚPI

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
Działanie: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Tytuł projektu: Portal wspomagania monitoringu płatności i windykacji polubownej
Okres realizacji:  2014 – 2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
Działanie: 6.1 Paszport do eksportu
Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Śląski Park Informatyczny Sp. z o.o.
Okres realizacji:  2014 – 2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO